Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wystawa w OSP Ząb

W dniu 14 grudnia 2022 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębie odbyło się oficjalne otwarcie wystawy prezentującą rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zrealizowanego mikroprojektu pn.: „Tradycje strażaków w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza w Gminie Poronin i Obec Kokava". Wykorzystane do galerii zostały zabytkowe eksponaty i stare fotografie będące w posiadaniu strażaków.
Występ Zespołu Regionalnego Zbójnicek z Zębu przybliżył również historię druhów powoływanych do jednostki OSP w Zębie.