Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Odbiór budowlany w OSP Ząb

Wczoraj (05.12.2022 r.) nastąpił odbiór robót budowlanych w ramach realizowanego mikroprojektu pn.: „Tradycje strażaków w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza w Gminie Poronin i Obec Kokava".

Roboty budowlane obejmowały wykonanie prac wykończeniowych sali remizy OSP Ząb w celu utworzenia stałej wystawy prezentującej rolę Ochotniczych Straży Pożarnych. Wystawę utworzą zabytkowe eksponaty i stare fotografie będące w posiadaniu strażaków.

Mikroprojekt współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.